Regulamin

REGULAMIN SERWISU I COAL YOU.

obowiązuje od 28. 03. 2015

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z całego serwisu internetowego I COAL YOU., znajdującego się pod domeną www.icoalyou.com, należącego do JayKay Katarzyna Depa-Tomczak z siedzibą w Katowicach 40-422, ul. A. Czechowa 8/16 , NIP 5170339987, REGON 360202414.
 • Zawartość strony internetowej I COAL YOU. – jej struktura, grafika, logotyp, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność JayKay Katarzyna Depa-Tomczak oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).
 • Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo są znakami towarowymi będącymi prawną własnością I COAL YOU. Katarzyna Depa.
 • Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela I COAL YOU..
 • Warunkiem korzystania z serwisu I COAL YOU., w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych Mojego Konta dla użytkowników zarejestrowanych, jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.
 • Użytkownik zarejestrowany akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez Rejestrację w serwisie www.icoalyou.com.
 • Użytkownik niezarejestrowany, chcący złożyć zamówienie, każdorazowo akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin serwisu” przed zakończeniem procesu składania zamówienia.

§ 2. Definicje

 • eSklep – sklep internetowy należący do JayKay Katarzyna Depa-Tomczak, znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną www.icoalyou.com.
 • Produkt – biżuteria autorska zaprojektowana i wykonana przez I COAL YOU., oferowana na sprzedaż w sklepie internetowym I COAL YOU.
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu internetowego I COAL YOU..
 • Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w sklepie internetowym I COAL YOU..
 • Zamówienie specjalne – każdy produkt nie będący w stałej ofercie I COAL YOU., którego realizacja została indywidualnie ustalona z Klientem.

§ 3. Produkty

 • Wszystkie wzory biżuterii przedstawionej na stronach serwisu internetowego www.icoalyou.com są własnością firmy JayKay Katarzyna Depa-Tomczak i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie wzory biżuterii I COAL YOU. podlegają ochronie prawa autorskiego.
 • Produkty będące biżuterią są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w eSklepie dotyczący wymiarów, materiałów i surowców, z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w serwisie I COAL YOU..
 • Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
 • W ofercie I COAL YOU. znajdują się kolekcje biżuterii:
  • Based on carbon;
  • COAL dot;
  • COALove;
  • Geometric;
 • Wszystkie z produktów wymienionych w punkcie 4 (a, b, c) są wykonane w pojedynczych modelach i mogą różnić się między sobą. Dotyczy to także elementów składowych biżuterii I COAL YOU.
 • Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie biżuterii i odwzorowania jej rzeczywistego wyglądu – w szczególności kolorów, połysku, wzoru i formy. Istnieje jednak możliwość, że dany produkt może się NIEZNACZNIE (różnice w strukturze, formie) różnić od tego co widnieje na zdjęciach. Węgiel kamienny - materiał z jakiego wykonana biżuteria I COAL YOU., ma swoje właściwości, dzięki którym nie ma możliwości przygotowania dwóch takich samych produktów. 

§ 4. Ceny

 • Ceny wszystkich produktów I COAL YOU. podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Ceny produktów I COAL YOU. w angojęzycznej wersji serwisu podawane są w europejskiej walucie (euro – EUR), są cenami brutto oraz zawierają podatek od towarów i usług.
 • I COAL YOU. ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie eSklepu, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 • Ceny każdego produktu są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 5. Składanie zamówienia

 • I COAL YOU. prowadzi sprzedaż biżuterii poprzez eSklep znajdujący się na stronach www.icoalyou.com. I COAL YOU. nie prowadzi sprzedaży w siedzibie przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się wyłącznie biuro i pracownia.
 • Warunkiem dokonania zakupów biżuterii w eSklepie jest wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty.
 • Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto I COAL YOU. w dniu roboczym od 9 – 17.00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do I COAL YOU. w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00, jego realizacja rozpocznie się w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.

§ 6. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia

 • W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, I COAL YOU. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, I COAL YOU. niezwłocznie odeśle pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.
 • Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, otrzmania wiadomości drogą elektroniczną z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres.
 • Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@icoalyou.com.
 • Zamówienia biżuterii wykonywanej na indywidualne zamówienie Klienta nie można zmienić lub wycofać od momentu rozpoczęcia prac nad jego realizacją, o którym I COAL YOU. poinformuje drogą elektroniczną.

§ 7. Płatności

 • Klient opłaca złożone zamówienie poprzez dokonanie na konto I COAL YOU. przelewu w kwocie odpowiadającej wartości zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki za pomocą PayPal, karty kredytowej lub debetowej lub przelewu zwykłego bezpośrednio na konto I COAL YOU. lub w inny sposób uzgodniony przez strony.
 • Nadanie paczki z zamówionym towarem następuje nie wcześniej niż po pełnym opłaceniu przez Klienta złożonego zamówienia.

§ 8. Realizacja zamówienia

 • I COAL YOU. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe.
 • W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta (zamówienie specjalne), przystąpienie do realizacji zamówienia rozpoczyna się, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym oraz po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia bizuterii z kolekcji „intium”, „COALove” oraz „based on carbon” to maksymalnie 4 dni robocze i liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie I COAL YOU. Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do I COAL YOU. w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00 – czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego.
 • Termin realizacji indywidualnego zamówienia biżuterii to maksymalnie 12 dni roboczych i liczony jest od momentu zatwierdzenia przez Klienta projektu biżuterii i zaksięgowania płatności na koncie I COAL YOU. Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do I COAL YOU. w dniu świątecznym, w weekend lub po godz. 17.00 – czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego.
 • Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy nie jest wliczony do terminu realizacji.
 • Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, I COAL YOU. wystawia i załącza, zgodnie z wyborem Klienta, paragon fiskalny lub fakturę VAT. Dowód sprzedaży na wniosek Klienta może zostać wysłany na adres inny niż adres dostawy.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu.
 • O dokonaniu przez I COAL YOU. wysyłki zamówionych produktów, Klient jest informowany drogą elektroniczną.
 • Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od kraju destynacji.
 • Przy realizacji zamówień specjalnych, I COAL YOU. zastrzega sobie możliwość opóźnienia w ich realizacji, o czym informuje Klienta drogą elektroniczną.

§ 9. Przesyłka zamówienia

 • I COAL YOU., dla bezpieczeństwa biżuterii, wysyła zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • I COAL YOU. wysyła zamówienia do każdego kraju na świecie.
 • I COAL YOU. dopuszcza odbiór osobisty w lokalu przedsiębiorstwa po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
 • O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany drogą elektroniczną.

§ 10. Koszty transportu

 • Koszt dostawy przesyłki krajowej i zagranicznej pokrywa Klient.
 • Cena przesyłki zagranicznej ustalana jest zgodnie z informacją zawartą w zakładce Warunki dostawy.

§ 11. Odbiór przesyłki

 • Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową lub tekturowe pudełko wypełnione specjalnym wypełnieniem zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu. Czasami przesyłka opakowana jest dodatkowo w firmową kopertę kurierską.
 • Jeśli stan przesyłki budzi wątpliwości, Klient ma prawo odmówić jej odbioru. W obecności doręczającego należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie skontaktować się z I COAL YOU. drogą elektroniczną.
 • Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczającego stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.
 • Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia, ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.
 • Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych, a zamówiona biżuteria wróci w tym czasie do I COAL YOU., uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez I COAL YOU., Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty. Koszt transportu nie jest zwracany.

§ 12. Zwrot i wymiana

 • Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia doręczenia przesyłki przysługuje prawo zwrotu (odstąpienia od umowy) albo prawo wymiany produktu.
 • Prawo do zwrotu lub wymiany produktu na inny w tej samej cenie (lub w innej cenie, po dopłaceniu różnicy przez Klienta lub zwrotu nadwyżki przez I COAL YOU.) następuje po wyrażeniu pisemnej zgody (wysłanej via e-mail) przez I COAL YOU. oraz pod koniecznym warunkiem, iż Klient posiada dowód sprzedaży zwracanego lub wymienianego produktu. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów przymierzania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.
 • Prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres kontakt@icoalyou.com. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że Klient posiada jego dowód sprzedaży, a produkt jest opakowany w sposób określony pkt 4 oraz nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kwota zwracana przez I COAL YOU. zostanie pomniejszona o wartość wyrządzonej szkody.
 • Przesyłka, w której znajduje się zwracana, reklamowana lub wymieniana biżuteria musi zawierać odpowiednie zabezpieczenia transportowe (styropian, foliowe wypełnienie lub odpowiednie opakowanie chroniące biżuterię przed zniszczeniem w czasie transportu), dowód zakupu.
 • I COAL YOU. ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w § 12 pkt 4 i tym samym odmówić zwrotu wartości biżuterii.
 • Zwrot przesyłki, pod rygorem jej nieprzyjęcia, następuje paczką pocztową lub przesyłką kurierską. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki.
 • Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej I COAL YOU. w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania zwróci Klientowi na konto, z którego opłacono zamówienie, równowartość tego zamówienia.
 • Koszt dostawy przesyłki zwracanej lub reklamowanej pokrywa Klient.
 • Postanowienia określone pkt 3-7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wymiany towaru na inny.
 • Na mocy art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22, poz. 271) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli produkt został wykonany na jego specjalne zamówienie, opatrzony wykonanym specjalnie dla niego znakiem, a także jeśli został on na jego życzenie zmniejszony lub powiększony.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 • Ewentualne reklamacje dotyczące produktów I COAL YOU. winny być zgłaszane na adres e-mail kontakt@icoalyou.com lub pisemnie na adres 40-422 Katowice, ul. A. Czechowa 8/16 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

§ 14. Polityka prywatności

 • Składając zamówienie w sklepie internetowym I COAL YOU. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów posprzedażowych. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).
 • Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy I COAL YOU.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat oferty i wydarzeń z firmy I COAL YOU.

§ 15. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 • I COAL YOU. nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dochodzonych tytułem naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.
 • W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Klienta, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

§ 16. Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie I COAL YOU. oraz na stronie internetowej www.icoalyou.com.
 • I COAL YOU. ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik zarejestrowany zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.icoalyou.com.

Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów